KOK KEDJA VIT PAPPER – Svenska

Hits: 27

✅* WHITE PAPER INTERNATIONAL

✅* ➥˘ KOK CHAIN WHITE PAPER – ENGLISH ✅* ➥˘ KOK CHAIN WHITEPAPER – Deutsch ✅* ➥˘ KOK KETTING WHITEPAPER – Nederlands ✅* ➥˘ CARTA BIANCA DELLA CATENA KOK – Italia ✅* ➥˘ LIVRE BLANC DE LA CHAÎNE KOK – Français ✅* ➥˘ PAPEL BLANCO CADENA KOK – Español ✅* ➥˘ LIVRO BRANCO DA CORRENTE KOK – Português ✅* ➥˘ KOK KÆDE HVIDPAPIR – Dansk ✅* ➥˘ KOK KJEDE HVIT PAPIR – Norsk ✅* ➥˘ KOK KEDJA VIT PAPPER – Svenska ✅* ➥˘ KOK KETJU VALKOINEN KAPERI – Suomi ✅* ➥˘ КОК ЦЕПЬ БЕЛАЯ БУМАГА – Русский ✅* ➥˘ BIAŁY ŁAŃCUCH KOK – Polska ✅* ➥˘ КОК ВЕРИГА БЯЛА КНИГА – Български ✅* ➥˘ KOK ŘETĚZ BÍLÝ PAPÍR – Čeština ✅* ➥˘ KOK LANAC BIJELI PAPIR – Hrvatski ✅* ➥˘ KOK LÁNC FEHÉR PAPÍR – Magyar ✅* ➥˘ HÂRTIE ALBĂ LANȚ KOK – Română ✅* ➥˘ KOK VERIGA BELIPAPIR – Slovenski ✅* ➥˘ KOK ZİNCİR BEYAZ KAĞIT – Türk ✅* ➥˘ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΚ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ – Ελληνικά ✅* ➥˘ KERTAS PUTIH RANTAI KOK – Indonesia ✅* ➥˘ KOK CHUỖI GIẤY TRẮNG – Tiếng Việt ✅* ➥˘ KOK 백서 – 한국어 ✅* ➥˘ KOK链 白皮书 – 中国(简体) ✅* ➥˘ KOK鏈 白皮書 – 中国(繁体) ✅* ➥˘ KOKホワイトペーパー – 日本 ✅* ➥˘ קאָק קייט ווייַס פּאַפּיר – हिंदी ✅* ➥˘ ก๊กเชน กระดาษขาว – ไทย ✅* ➥˘ ورق أبيض بسلسلة كوك – عربى

KOK KEDJA VIT
PAPPER

%title 插图%num

Digital Contents Plattform
“Rättvist och delat ekosystem för digitalt innehåll
aktiverat av Blockchain och AI”


1. Affärsbakgrund
2. Om KOK
3. Token Economy
4. Milstolpe
5. Medlemsintroduktion
6. Partners
Juridisk meddelande (Ansvarsfriskrivning)


%title 插图%num


1. Affärsbakgrund

1.1 Marknadsdominerat innehåll
Globala innehållsplattformar som Google, Apple och Netflix spelade en stor roll bakom den explosiva tillväxten av den digitala innehållsmarknaden. Men i takt med att deras inflytande ökade, ökade orättvisa metoder som allt högre avgifter eller mönster av partisk placering av innehåll. Den 31 augusti 2021 antogs ett lagförslag i Korea som gjorde Googles upprätthållande av betalningar i appar olagligt för första gången globalt. Dessförinnan, den 7 juli 2021, lämnade 36 delstater, inklusive Utah och New York, och Washington DC in ett klagomål mot Google på anklagelser om brott mot antitrustlagen som innehållsplattform, såsom orättvist missbruk av auktoritet mot apputvecklare i Play Butik. Som sådan finns det en konsensus om problemet med monopolisering av den globala plattformen, och en ny lösning behövs omgående för att lösa detta problem.

1.2 Innehållsmarknadens egenskaper
Innehåll avser immateriellt material som innehåller kulturell information och anekdoter som text, ljud, bilder, videor och spel som kan konsumeras med internetbaserade medieenheter.
Nutiden är verkligen “innehållets era”. Sedan covid-19-pandemin har innehållsmarknaden expanderat snabbare och kraftigare än någonsin, och konsumtion av icke-ansikte mot ansikte har blivit inte bara bekväm utan en integrerad del av konsumenternas liv med hjälp av bärbara medier. Enligt Korea Creative Content Agency var världens största amerikanska innehållsmarknad värd cirka 738 miljoner dollar från och med 2019. Dessutom förväntas storleken på den globala OTT-plattformsmarknaden nå 121,6 miljarder dollar 2021.

2. Om KOK

2.1 Vad är KOK-plattformen?
‘KOK’ är en innehållsplattform som är rättvis, öppen, transparent och tillgänglig för alla med hjälp av decentraliserad blockchain-teknik. Det bildades för att skapa ett plattformekosystem där producenter kan få erkännande och få rättvis ersättning samtidigt som konsumenter kan njuta av en mer varierad mängd innehåll.

2.2 KOK Projektinriktning
– Minska monopol för plattformshanterare
– Förbättra mystisk distributionsstruktur
– Revidera systemet med höga avgifter
– Undvik informationsmonopol

2.3 KOK-projektmål
– Alla innehållsskapare kan lika och rättvist använda plattformens tillgångar
– Dela värderingar och visioner och erhålla rimliga vinster
– Möjliggöra och garantera verklig kreativ frihet
Bli en verkligt decentraliserad omfattande innehållsplattform

3. Token Ekonomi

3.1 KOK TOKEN
KOK Token är nyckelvalutan i KOK-ekosystemet som kan användas för betalning, ägande, distribution och kompensation av innehåll.
Utgivningen och distributionen av KOK-tokens bestäms av tokens ursprungliga värde, transaktionsvärde, cirkulation och konsumtionsvolym som konvergeras för att behålla ett visst antal mynt. Med andra ord upprätthåller KOK-tokenen en optimerad distributionsvolym så att dess inneboende värde kontinuerligt kan öka. De polletter som delas ut varje dag betalas till tjänsteleverantörer och supportrar. Betalningsräntan beräknas automatiskt baserat på den totala insatsen, transaktionsefterfrågan och marknadscirkulation.

%title 插图%num

3.2 Enheter som utgör tokenekonomin
En “tokenekonomi” avser ett ekonomiskt ekosystem som består av tokenanvändare. Det finns totalt fyra token-enheter. Först, “innehållsleverantörer” som levererar innehåll till plattformen. För det andra, “tjänsteleverantörer” som tillhandahåller datorkraft (hårdvara) till plattformen. För det tredje, “tjänstefacilitatorer” som indirekt deltar i plattformstjänster genom att satsa på nätverket. För det fjärde, “användare och curatorer” som använder tokens för att konsumera plattformsinnehåll och tjänster. Alla fyra parter finns inom ett rättvist system som frivilligt tillhandahåller individuella resurser och därmed får ersättning eller betalar bruksavgifter.

%title 插图%num

– Innehållsleverantör
Innehållsleverantörer tillhandahåller innehållet som visas på plattformen. Alla innehållsproducenter som legitimt innehar licenser för upphovsrätt och användningsrätt kan bli en innehållsleverantör.
När en användare konsumerar innehållet som släppts av leverantören kommer leverantören att få adekvat kompensation och en del av det kommer att betalas till plattformen som lagringsutrymme
och användardataavgift. Avgiften sätts olika beroende på trafik- och betalningspriser.

%title 插图%num

– Tjänsteleverantör
Tjänsteleverantörer och tjänstefacilitatorer är desamma genom att de tillhandahåller resurser till plattformen och får ersättning men klassificeras efter vilken typ av resurser de tillhandahåller. Tjänsteleverantörer tillhandahåller datorkraft och hårdvaruresurser i utbyte mot avgifter. Avgifterna varierar beroende på storleken på den datorkraft som tillhandahålls av tjänsteleverantören. Innehållsleverantörer kan också agera som tjänsteleverantörer, i vilket fall de totala avgifterna kan sänkas. Denna roll kräver dock specialiserad kunskap och skicklighet. Å andra sidan kan vem som helst delta i plattformen som tjänsteförmedlare.

%title 插图%num

– Servicefacilitator
Servicefacilitatorer deltar indirekt i tillhandahållandet av plattformstjänster genom att sätta ut tokens i leverantörens nätverk. Alla människor har möjlighet att bidra till nätverket och få belöningar genom att gå med i nätverket, köpa och sätta in tokens.

%title 插图%num

– Användare + Curator
Användare spenderar tokens på aktiviteter som att titta på innehåll, använda plattformstjänster och köpa NFT. Användare kan också bli curatorer genom att granska, rekommendera och dela innehåll och genom att tillhandahålla personlig aktivitetsdata till plattformen. Kuratorer får belöningar beroende på mängden aktivitet de ägnar sig åt på plattformen.
Informationen som erhålls genom användarens kuratoraktiviteter används för algoritmer som hjälper andra användare att rekommendera personligt innehåll. Användarens frivilliga kuratorinsatser hjälper dem att få en verkligt “transparent kompensation” och garanterar en öppen ömsesidigt fördelaktig dynamik istället för att i hemlighet skaffa användardata som gjorts av rådande plattformar.

3.3 Likviditetsförsörjning
KOK släpper nya tokens en gång om dagen för att tillhandahålla likviditet och tillhandahåller nya tokens till tjänsteleverantörer och tjänstefacilitatorer i den takt de har i hela insatspoolen. Antalet tokens som släpps dagligen är begränsat baserat på den totala token-cirkulationen för att förhindra inflation.
Några av de tokens som utfärdas för att mobilisera ekosystemet betalas ut som kompensation till både emittenter och köpare av NFT.
Utbetalningsgraden beräknas automatiskt baserat på den totala insatskakan, transaktionsefterfrågan och marknadsfördelning. Den är justerad så att den totala distributionsvolymen alltid kan konvergera i ett visst antal för att stabilisera värdet på token.

3.4 KOK NFT
KOK NFT kan utfärdas av alla legitima upphovsrättsinnehavare. Förutom bilder kan olika typer av innehåll som videor och föremål NFTiseras. Det kännetecknas särskilt av möjligheten att utöka användbarheten av NFT från online till offline (ex: konsertbiljetter).

– Spelföremål, karaktärer:
Genom NFT-isering av spelföremål kan användare bevisa ägande och fritt handla förvärvade föremål.
– Innehållsupphovsrätt:
Upphovsrättstransaktioner kommer att aktiveras genom NFTing av upphovsrätt till innehåll som filmer, musik och bilder. Vinsten kommer att distribueras automatiskt och transparent i enlighet med upphovsrättsinnehavaren
– Derivatverk:
Genom NFT-isering av kulturellt innehåll som Memes kommer konsumenter att kunna inte bara konsumera utan också få direkt kompensation för sitt bidrag till innehållsspridning.

%title 插图%num
– Biljetter och varor:
Biljetter till filmer och föreställningar kan köpas som NFT. Ett blockchaindrivet reservationssystem förhindrar återförsäljare, och vinsten som vanligtvis tas av dem återförs istället till innehållsskaparna. Varor och föremål i begränsad upplaga kan också säljas som NFT.

3.5 Decentraliserad förvaltningsplattformsdrift
kräver mycket beslutsfattande som innehåll som visar ordning, investeringar, avgifter och belöningar för curator/skapare. Vidare är det nödvändigt att ta itu med missförhållanden på plattformen som olämpligt innehåll och upphovsrättsbrott.
Befintliga plattformar bedömer olämpligt innehåll enbart på plattformen, vilket gör att marknaden snedvrids av plattformen. KOK-plattformen fungerar som en DAO, så dessa beslut fattas istället genom att rösta av Service Facilitator som satsar tokens. Vem som helst i ekosystemet kan delta och motionen som anhängarna valt genomförs omedelbart.
I synnerhet, efter att omröstningsresultaten har presenterats, analyserar systemet nyckelindikatorerna för innehåll som bedöms vara olämpligt av användarna vid den tidpunkten och utvärderar förslaget. När röstning upprepas sänks röstvikten för användare som har fortsatt misslyckat beslutsfattande för att öka röstningsnoggrannheten och blockera plattformsmissbruk.

%title 插图%num

3.6 Innehållsutbud
Vi har en utmärkt innehållslinje fokuserad på det trendiga Hallyu-innehållet som består av över 300 kända filmer, TV-program, webbfilmer och spel,

%title 插图%num

3.7 KOK Token Emission
– Emitterad: 5 miljarder
– Token Allocation

%title 插图%num

4. Milstolpe
Vi siktar på att lansera en decentraliserad plattform 2023 med start med metaverse-spelet, ‘Metaworld’ 2021.
2021. 4Q – MetaWorld Open
2021. 4Q – NFT Marketplace Open
2023. 1Q – SDK Release
2023. 2Q Plattform öppen

5.
Medlemsintroduktionsrådgivare

%title 插图%num

Dr. Thomas Frey

Dr. Thomas Frey Direktör för Da Vinci Institute i Colorado, USA Googles bästa futurist av eran Teknisk rådgivare till MEDIUM sedan 2021

%title 插图%num

Jill Carrigan

Jill Carrigan COO på IngleDodd Media Serial Enterpreneur, Blockchain Educator och rådgivare, producent

%title 插图%num
David Thaw

David Thaw Yale Law School University of California, Berkeley PhD (juridik / databehandling och information) Docent, University of Pittsburgh

6. Partners

%title 插图%num

Rättsligt meddelande (Ansvarsfriskrivning)
KOK-token har inte den juridiska karaktären av värdepapper eller aktier. Därför ger token inte några rättigheter till utdelningar och vinster. När försäljningen av token är slutförd är ingen återbetalning möjlig. Eftersom KOK-token inte har karaktären av aktier, garanterar inte innehav av token rätten att delta i Medium Ltd. HK möte. KOK-token garanterar inte några specifika rättigheter eller värden utanför blockchain-plattformen. Därför är det inte möjligt att använda token i spekulations- eller investeringssyfte. Denna vitbok är inte juridiskt bindande och utgör inte något avtalsförhållande.

Ansträngningar görs för att tillhandahålla korrekt information om innehållet i denna vitbok, men informationen som publiceras kan ändras och inget ansvar ska tas för dess riktighet och fullständighet. Investeraren ska fatta sina egna projektinvesteringsbeslut genom att genomföra en grundlig undersökning av relevant information och regelverk och ska vara medveten om de relevanta lagarna i jurisdiktionen.

KOK-tokenförvärv och lagring kan innefatta en mängd olika risker. Riskerna inkluderar Medium Ltd. HK lanserar blockchain, misslyckas med att förbättra sin teknik eller misslyckas med att tillhandahålla tjänsterna som nämns ovan. Därför, innan de förvärvar KOK-token, bör alla användare och investerare noggrant överväga riskerna, priserna och fördelarna med att förvärva KOK-token. Vid behov kan Medium Ltd. HK ber investerare att söka input från experter i detta avseende. Det rekommenderas att köpare som inte förstår eller inte kan acceptera dessa risker och de separata risker som anges i villkoren inte ska köpa KOK-token.

Vitboken utarbetad av Medium Ltd. HK (eller företaget) är endast avsett att förmedla information om den föreslagna myntlanseringen till potentiella köpare av KOK-token. Informationen i vitboken kanske inte är fullständig och antyder inte någon del av avtalsförhållandet.
Hela syftet med denna vitbok är att ge rimlig information till potentiella innehavare. Ingenting i denna vitbok är i form av förslag eller investeringsmedgivanden, och det inkluderar inte heller någon form av uppmaning eller erbjudande att köpa värdepapper inom särskilda jurisdiktioner. Dessutom utgör ingenting i denna vitbok en reklam- eller marknadsföringspublikation och har ingenting att göra med erbjudande eller köp av värdepapper inom dess jurisdiktion.

Denna vitbok är endast avsedd att beskriva KOK-projektet (tekniska lösningar), innehåller inga kommentarer eller åtaganden och garanterar inte att vårt slutliga mål kommer att uppfylla dina förväntningar när det gäller genomförbarhet, genomförbarhet och konkurrenskraft för detta projekt. Köpare av KOK-token måste samtycka till att de har en god förståelse för denna vitbok och juridiska meddelanden och att de har åtagit sig att följa lagarna på sin bosättningsort, särskilt lagarna om penningtvätt och förebyggande av terrorism, och har tillräcklig erfarenhet och förståelse för kryptovaluta och blockchain-teknologier. Denna vitbok kommer att distribueras på koreanska och andra språk. I händelse av en tolkningstvist ska den koreanska versionen ha företräde.


Delta i KOK-PLAY – KOK-PLAY

Framtiden för KOK-PLAY skapas av dig.

%title 插图%num

Om du har letat efter information med KOK-PLAY i åtanke,
tveka inte att rådfråga en bloggare.

Du måste hitta en partner som korrekt kan förmedla KOK-PLAY-  verksamheten.
Du måste hitta en partner som kan ge dig praktisk, effektiv och snabb information.
Du måste hitta en partner som effektivt kan erbjuda dig den bästa planen.

Alla  kommer inte att lyckas bara för att de startar KOK-PLAY .
Det är dock klart att hårt arbete alltid lönar sig.
Vilken typ av know-how och hur mycket verksamhet du fokuserar på i början kan avgöra prestandan efter några månader.

%title 插图%num

Delta i KOK-PLAY – KOK-PLAY

Du kan inte gå med utan en inbjudningskod
. Välj inbjudningskoden nedan.
˘ KOK-PLAY medlemsregistrering。 ( Inbjudningskod under “Klicka”  – Infoga inbjudningskod för att bli medlem)
Inbjudningskod:  TOPWRZMK

%title 插图%num

Klicka på bilden ovan eller  skanna QR-koden för att registrera dig

*KOK (APP) – Ladda ner
➥˘ Klicka för att ladda ner
https://apps.kok-play.xyz


%title 插图%num

Anmäl dig genom att skanna QR-koden ovan

*KOK (APP) – Ladda ner
➥˘ Klicka för att ladda ner

https://apps.kok-play.xyz