KOK鏈 白皮書 – 中国(繁体)

Hits: 18

✅* WHITE PAPER INTERNATIONAL

✅* ➥˘ KOK CHAIN WHITE PAPER – ENGLISH ✅* ➥˘ KOK CHAIN WHITEPAPER – Deutsch ✅* ➥˘ KOK KETTING WHITEPAPER – Nederlands ✅* ➥˘ CARTA BIANCA DELLA CATENA KOK – Italia ✅* ➥˘ LIVRE BLANC DE LA CHAÎNE KOK – Français ✅* ➥˘ PAPEL BLANCO CADENA KOK – Español ✅* ➥˘ LIVRO BRANCO DA CORRENTE KOK – Português ✅* ➥˘ KOK KÆDE HVIDPAPIR – Dansk ✅* ➥˘ KOK KJEDE HVIT PAPIR – Norsk ✅* ➥˘ KOK KEDJA VIT PAPPER – Svenska ✅* ➥˘ KOK KETJU VALKOINEN KAPERI – Suomi ✅* ➥˘ КОК ЦЕПЬ БЕЛАЯ БУМАГА – Русский ✅* ➥˘ BIAŁY ŁAŃCUCH KOK – Polska ✅* ➥˘ КОК ВЕРИГА БЯЛА КНИГА – Български ✅* ➥˘ KOK ŘETĚZ BÍLÝ PAPÍR – Čeština ✅* ➥˘ KOK LANAC BIJELI PAPIR – Hrvatski ✅* ➥˘ KOK LÁNC FEHÉR PAPÍR – Magyar ✅* ➥˘ HÂRTIE ALBĂ LANȚ KOK – Română ✅* ➥˘ KOK VERIGA BELIPAPIR – Slovenski ✅* ➥˘ KOK ZİNCİR BEYAZ KAĞIT – Türk ✅* ➥˘ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΚ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ – Ελληνικά ✅* ➥˘ KERTAS PUTIH RANTAI KOK – Indonesia ✅* ➥˘ KOK CHUỖI GIẤY TRẮNG – Tiếng Việt ✅* ➥˘ KOK 백서 – 한국어 ✅* ➥˘ KOK链 白皮书 – 中国(简体) ✅* ➥˘ KOK鏈 白皮書 – 中国(繁体) ✅* ➥˘ KOKホワイトペーパー – 日本 ✅* ➥˘ קאָק קייט ווייַס פּאַפּיר – हिंदी ✅* ➥˘ ก๊กเชน กระดาษขาว – ไทย ✅* ➥˘ ورق أبيض بسلسلة كوك – عربى

KOK鏈
白皮書

%title 插圖%num

數字內容平台“區塊鍊和人工智能賦能的
公平共享數字內容生態系統”


1.業務背景
2.關於KOK
3.通證經濟
4.里程碑
5.會員介紹
6.合作夥伴
法律聲明(免責聲明)


%title 插圖%num


一、業務背景

1.1 市場主導的內容
Google、Apple 和 Netflix 等全球內容平台在數字內容市場的爆炸式增長背後發揮了重要作用。然而,隨著他們的影響力增加,不公平的做法也隨之增加,例如越來越多的費用或內容有偏見的定位模式。截至 2021 年 8 月 31 日,韓國通過了一項法案,首次將谷歌在全球範圍內強制執行應用內支付列為非法。在此之前,2021 年 7 月 7 日,包括猶他州、紐約州和華盛頓特區在內的 36 個州對谷歌提起訴訟,指控其內容平台違反了《反壟斷法》,例如在Play 商店。因此,對於壟斷全球平台的問題已經達成共識,迫切需要新的解決方案來解決這個問題。

1.2 內容市場的特徵
內容是指包含文化信息和軼事的無形材料,如文本、聲音、圖像、視頻和遊戲等,可以通過基於互聯網的媒體設備進行消費。
現在是真正的“內容時代”。自 COVID-19 大流行以來,內容市場比以往任何時候都更加迅速和廣泛地擴張,借助便攜式媒體,非面對面的內容消費不僅變得方便,而且成為消費者生活中不可或缺的一部分。根據韓國創意內容局的數據,截至 2019 年,全球最大的美國內容市場價值約 7.38 億美元。此外,預計 2021 年全球 OTT 平台市場規模將達到 1216 億美元。

2. 關於KOK

2.1 什麼是KOK平台?
“KOK”是一個使用去中心化區塊鏈技術的內容平台,公平、公開、透明、可供所有人使用。它的形成是為了創建一個平台生態系統,生產者可以得到認可和公平的報酬,而消費者可以享受更多樣化的內容。

2.2 KOK 項目方向
– 減少平台策展壟斷
– 改善神秘分銷結構
– 修訂高收費制度
– 避免信息壟斷

2.3 KOK 項目目標
——所有內容創作者可以平等公平地使用平台資產
——共享價值和願景,充分獲得公平收益
——實現並保證真正的創作自由
成為真正去中心化的綜合內容平台

3. 代幣經濟

3.1 KOK TOKEN
KOK Token是KOK生態系統的關鍵貨幣,可用於內容的支付、所有權、分發和補償。
KOK代幣的發行和分配是由代幣的原始價值、交易價值、流通量和消費量共同決定的,以維持一定數量的幣。換言之,KOK 代幣保持了一個優化的發行量,使其內在價值可以不斷增加。每天發行的代幣支付給服務提供商和支持者。支付率是根據權益總額、交易需求和市場流通量自動計算的。

%title 插圖%num

3.2 構成通證經濟
的實體 “通證經濟”是指由通證用戶組成的經濟生態系統。總共有四個令牌實體。首先,向平台提供內容的“內容提供商”。其次,為平台提供計算(硬件)能力的“服務提供商”。第三,通過在網絡上質押間接參與平台服務的“服務促進者”。第四,使用代幣消費平台內容和服務的“用戶和策展人”。所有四方都存在於一個公平的系統中,該系統自願提供個人資源並相應地獲得補償或支付使用費。

%title 插圖%num

– 內容提供者
內容提供者提供平台上顯示的內容。任何合法持有版權和使用權許可的內容生產者都可以成為內容提供者。
當用戶消費提供商發布的內容時,提供商將獲得足夠的補償,其中一部分將作為存儲空間
和用戶數據費用支付給平台。費用根據流量和支付率設置不同。

%title 插圖%num

– 服務提供者
服務提供者和服務促進者的相同之處在於他們向平台提供資源並獲得補償,但根據他們提供的資源類型進行分類。服務提供商提供計算能力和硬件資源以換取費用。費用根據服務提供商提供的計算能力的大小而有所不同。內容提供者也可以充當服務提供者,在這種情況下,可以降低總費用。然而,這個角色需要專業知識和技能。另一方面,任何人都可以作為服務促進者參與平台。

%title 插圖%num

– 服務促進
者 服務促進者通過在提供商網絡中質押代幣間接參與平台服務的提供。任何人和所有人都可以選擇通過加入網絡、購買和存入代幣來為網絡做出貢獻並獲得獎勵。

%title 插圖%num

– User + Curator
用戶將代幣用於查看內容、使用平台服務和購買 NFT 等活動。用戶還可以通過評論、推薦和分享內容,以及通過向平台提供個人活動數據來成為策展人。策展人根據他們在平台上參與的活動量獲得獎勵。
通過用戶的策展活動獲得的信息用於幫助向其他用戶推薦個性化內容的算法。用戶的自願參與幫助他們獲得真正的“透明補償”,並保證開放的互利動態,而不是像主流平台那樣秘密獲取用戶數據。

3.3 流動性供應
KOK 每天發布一次新的代幣以提供流動性,並以他們在整個 Staking 池中持有的比率向服務提供商和服務促進者提供新的代幣。每日發行的代幣數量根據代幣總流通量進行限制,以防止通貨膨脹。
為動員生態系統而發行的一些代幣作為補償支付給 NFT 的發行人和購買者。
支付率是根據總質押餅、交易需求和市場分佈自動計算的。調整使總分發量總能收斂在一定數量,以穩定代幣的價值。

3.4 KOK NFT
KOK NFT 可以由任何合法的版權持有者發行。除了圖像之外,還可以對視頻和項目等各種類型的內容進行 NFT 化。它的特點是能夠將 NFT 的可用性從在線擴展到離線(例如:音樂會門票)。

– 遊戲道具、角色:
通過遊戲道具的 NFT 化,用戶可以證明所有權並自由交易獲得的道具。
– 內容版權:
版權交易將通過對電影、音樂和圖像等內容的版權進行 NFTing 激活。收益將根據版權歸屬自動透明分配
——衍生作品:
通過模因等文化內容的NFT化,消費者不僅可以消費,還可以直接獲得對內容傳播的貢獻的補償。

%title 插圖%num
– 門票和商品:
電影和表演的門票可以作為 NFT 購買。區塊鏈驅動的預訂系統阻止了經銷商,他們通常獲得的利潤反而返還給內容創建者。限量版商品和物品也可以作為 NFT 出售。

3.5 去中心化治理
平台運營需要很多決策,比如內容展示順序、投資、收費、策展人/創作者獎勵。此外,有必要解決平台內的不當行為,例如不當內容和侵犯版權。
現有平台僅憑平台判斷不當內容,導致市場被平台扭曲。KOK 平台作為 DAO 運行,因此這些決定是由質押代幣的服務促進者投票做出的。生態系統中的任何人都可以參與,支持者選擇的動議立即執行。
特別是在投票結果呈現後,系統會分析當時用戶認為不合適的內容的關鍵指標,並對提案進行評估。隨著投票的重複,持續決策不成功的用戶的投票權重被降低,以提高投票的準確性並阻止平台濫用。

%title 插圖%num

3.6 內容陣容
我們有一個優秀的內容陣容,專注於由300多部著名電影、電視劇、網絡漫畫和遊戲組成的熱門韓流內容,

%title 插圖%num

3.7 KOK 代幣發行
– 已發行:50 億
– 代幣分配

%title 插圖%num

4. MileStone
我們的目標是在 2023 年推出一個去中心化平台,從 2021 年的元界遊戲“Metaworld”開始。2021
年。4Q – MetaWorld Open 2021。4Q
– NFT Marketplace Open
– SDK Release
2023。2Q – D-平台開放

5. 會員介紹
顧問

%title 插圖%num

博士。托馬斯·弗雷

博士。Thomas Frey 美國科羅拉多州達芬奇研究所所長 Google 時代最佳未來學家 自 2021 年起擔任 MEDIUM 技術顧問

%title 插圖%num

吉爾·卡里根

Jill Carrigan 首席運營官 IngleDodd Media 連續創業者、區塊鏈教育家和顧問、製片人

%title 插圖%num
大衛解凍

David Thaw 耶魯大學法學院 加州大學伯克利分校 博士(法律/計算與信息)匹茲堡大學副教授

6. 合作夥伴

%title 插圖%num

法律聲明(免責聲明)
KOK 代幣不具有證券或股票的法律性質。因此,代幣不授予任何股息和利潤的權利。代幣銷售完成後,無法退款。由於 KOK 代幣不具有股份性質,持有該代幣並不能保證參與 Medium Ltd 的權利。香港會議。KOK 代幣不保證區塊鏈平台之外的任何特定權利或價值。因此,不能將代幣用於投機或投資目的。本白皮書不具有法律約束力,不構成任何合同關係。

努力提供有關本白皮書內容的準確信息,但發布的信息可能會發生變化,我們對其準確性和完整性不承擔任何責任。投資者應充分調查相關信息和法規,自行作出項目投資決策,並了解所在轄區的相關法律。

KOK 代幣的獲取和存儲可能包含多種風險。風險包括 Medium Ltd. 香港推出區塊鏈,未能改進其技術,或未能提供上述服務。因此,在獲取 KOK 代幣之前,所有用戶和投資者都應仔細考慮獲取 KOK 代幣的風險、價格和收益。如有必要,Medium Ltd. 香港要求投資者在這方面尋求專家的意見。建議不了解或不能接受這些風險以及條款和條件中規定的單獨風險的買家不要購買 KOK 代幣。

由 Medium Ltd. 編寫的白皮書。HK(或公司)僅旨在向 KOK 代幣的潛在買家傳達有關擬議硬幣發行的信息。白皮書中的信息可能不完整,並不暗示合同關係的任何要素。
本白皮書的全部目的是為潛在持有者提供合理的信息。本白皮書中的任何內容都不是建議或投資讓步的形式,也不包括任何形式的在特定司法管轄區購買證券的招攬或要約。此外,本白皮書中的任何內容均不構成廣告或營銷出版物,與在其管轄範圍內的證券發行或購買無關。

本白皮書僅用於描述 KOK 項目(技術解決方案),不包含任何評論或承諾,也不保證我們的最終目標將在該項目的可行性、可行性和競爭力方面滿足您的期望。KOK 代幣購買者必須同意他們對本白皮書和法律聲明有很好的理解,並承諾遵守其居住地的法律,特別是洗錢和預防恐怖主義的法律,並有足夠的經驗和了解加密貨幣和區塊鏈技術。本白皮書將以韓語和其他語言分發。如有解釋爭議,以韓文版本為準。


参与KOK-PLAY – KOK-PLAY

KOK-PLAY的未來,由你創造。

%title 插圖%num

如果您一直在尋找有關KOK-PLAY的信息,
請隨時諮詢博主。

你需要找一個能準確傳達KOK-PLAY 業務的合作夥伴。
您需要尋找能夠為您提供實用、有效、快捷信息的合作夥伴。
您需要找到能夠有效地為您提供最佳計劃的合作夥伴。

不是每個人 都會因為開始KOK-PLAY而成功。
然而,很明顯,努力工作總是有回報的。
一開始你專注於什麼樣的訣竅和多少業務,可以決定幾個月後的表現。

%title 插圖%num

參加KOK-PLAY – KOK-PLAY

沒有邀請碼就無法加入
。請選擇下面準備的邀請碼。
˘ KOK-PLAY會員註冊。(“點擊”下 的邀請碼-插入邀請碼成為會員)
邀請碼:  TOPWRZMK

%title 插圖%num

點擊上圖或 掃描二維碼報名

*KOK (APP) – 下載
➥˘ 點擊下載
https://apps.kok-play.xyz


%title 插圖%num

掃描上方二維碼報名

*KOK (APP) – 下載
➥˘ 點擊下載

https://apps.kok-play.xyz