KOKホワイトペーパー – 日本

Hits: 225

✅* WHITE PAPER INTERNATIONAL

✅* ➥˘ KOK CHAIN WHITE PAPER – ENGLISH ✅* ➥˘ KOK CHAIN WHITEPAPER – Deutsch ✅* ➥˘ KOK KETTING WHITEPAPER – Nederlands ✅* ➥˘ CARTA BIANCA DELLA CATENA KOK – Italia ✅* ➥˘ LIVRE BLANC DE LA CHAÎNE KOK – Français ✅* ➥˘ PAPEL BLANCO CADENA KOK – Español ✅* ➥˘ LIVRO BRANCO DA CORRENTE KOK – Português ✅* ➥˘ KOK KÆDE HVIDPAPIR – Dansk ✅* ➥˘ KOK KJEDE HVIT PAPIR – Norsk ✅* ➥˘ KOK KEDJA VIT PAPPER – Svenska ✅* ➥˘ KOK KETJU VALKOINEN KAPERI – Suomi ✅* ➥˘ КОК ЦЕПЬ БЕЛАЯ БУМАГА – Русский ✅* ➥˘ BIAŁY ŁAŃCUCH KOK – Polska ✅* ➥˘ КОК ВЕРИГА БЯЛА КНИГА – Български ✅* ➥˘ KOK ŘETĚZ BÍLÝ PAPÍR – Čeština ✅* ➥˘ KOK LANAC BIJELI PAPIR – Hrvatski ✅* ➥˘ KOK LÁNC FEHÉR PAPÍR – Magyar ✅* ➥˘ HÂRTIE ALBĂ LANȚ KOK – Română ✅* ➥˘ KOK VERIGA BELIPAPIR – Slovenski ✅* ➥˘ KOK ZİNCİR BEYAZ KAĞIT – Türk ✅* ➥˘ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΟΚ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ – Ελληνικά ✅* ➥˘ KERTAS PUTIH RANTAI KOK – Indonesia ✅* ➥˘ KOK CHUỖI GIẤY TRẮNG – Tiếng Việt ✅* ➥˘ KOK 백서 – 한국어 ✅* ➥˘ KOK链 白皮书 – 中国(简体) ✅* ➥˘ KOK鏈 白皮書 – 中国(繁体) ✅* ➥˘ KOKホワイトペーパー – 日本 ✅* ➥˘ קאָק קייט ווייַס פּאַפּיר – हिंदी ✅* ➥˘ ก๊กเชน กระดาษขาว – ไทย ✅* ➥˘ ورق أبيض بسلسلة كوك – عربى

KOK CHAIN
LIGHT PAPER

%title插图%num

Digital Contents Platform
“Fair & Shared Digital Contents
Ecosystem Enabled by Blockchain and AI”


デジタルコンテンツプラットフォーム
「公正で共有されたデジタルコンテンツ
ブロックチェーンとAIによって実現されるエコシステム」

1.事業背景
2.KOKについて
3.トークンエコノミー
4.マイルストーン
5.会員紹介
6.パートナー
法的通知(免責事項)


%title插图%num

1. 事業背景

1.1プラットフォームが支配するコンテンツ市場
が公開されるやいなや、世界を強打し、Kコンテンツの底力を見せているNetflixのオリジナルコンテンツ「Squid Game」は、世界的なOTTプラットフォーム「Netflix」のおかげで大衆の前に立つことができた。ネットフリックスの選択によって初めて光を見るようになったイカゲームの事例は、逆説的に素晴らしいコンテンツであるにもかかわらず、プラットフォームの欧米を引っ張らなければ埋もれてしまうことを示唆する。
現在のコンテンツ市場は「プラットフォーム(Platform)」がかなりの権力を持っており、自然にプラットフォームが選択したコンテンツだけ光を見る奇形的な構造を浮かべている。制作者が作りたいコンテンツ、あるいは消費者が見たいコンテンツではなく、’プラットフォームが選択した’コンテンツだけが世に出てくるようになり、これは深刻なコンテンツの画一化を生み出している。
問題はこれだけではない。プラットフォームは、コンテンツの生産だけでなく収益の配布の面でも不均衡を生み出す。多くのクリエイターと参加者は、自分の努力に合理的な報酬を受け取ることができず、プラットフォームが利益を独占しています。生態系形成に大きく貢献したが、その功はプラットフォームに戻っている形国だ。

1.2 コンテンツ市場の特徴
コンテンツ(Contents)とは、文化的素材が加工されて情報とストーリーを盛り込んでいる無形の結果物を意味する。主にインターネットベースのメディアデバイスで消費されるテキスト、音響、画像、映像、ゲームなどの内容物を指す。
現在はまさに「コンテンツの時代」だ。ポータブルメディアの発展とともに急速に成長してきたコンテンツ市場は、コロナファンデミックを起点に肥大すると、コンテンツ消費が爆発的に増加するにつれ飛躍的に膨張した。
韓国コンテンツ振興院によると、世界最大規模の米国のコンテンツ市場は2019年基準で約8,740億ウォンに達する。また、2021年の世界中のOTTプラットフォーム市場の規模は144兆ウォンに迫ると見込まれる。

2. KOKについて

2.1 KOKプラットフォームとは?
「KOK」は、ブロックチェーンの透明性と脱中央性をもとに、誰にでも公正に開かれているコンテンツ
プラットフォームだ。制作者がより認められ合理的な報酬を受け、消費者がより多様なコンテンツを享受できるプラットフォームエコシステムを目指すことから出発した。

2.2 KOK プロジェクトの課題
 プラットフォームのキュレーションの排他的な解決
 不透明な配布構造の改善
 高い手数料体系の改善
 情報の独占防止

2.3 KOKプロジェクトの指向点
すべてのコンテンツクリエイターが工場にプラットフォームの資産を利用(Fair)することができ、
価値とビジョンを共有してそれに応じた公正な収益を配分され(Share)
クリエイターたちの真の創作の自由が保証(Enabler)
真の脱中央化総合コンテンツプラットフォームを目指す。

3.トークンエコノミー
3.1 KOKトークン
KOKトークンは、KOKエコシステムの基軸通貨で、コンテンツの支払い、所有、配布、報酬などに使用されます。KOKトークンの発行と流通は、トークンの本願価値、取引価値、流通量、消費量などによって決定され、最終的に一定数に収束して維持されるように設計されている。すなわち、KOKトークンは、その本当の価値が継続的に上昇するように最適化された流通量を維持する。
毎日発行されるトークンは、サービスプロバイダと助手に支払われ、支払率は、全体のステーキングパイ、取引需要、市場流通量などによって自動的に計算されます。

%title插图%num

3.2 トークンエコノミーを構成する主体

「トークンエコノミー」とは、トークンを活用して行われる経済生態系を意味し、トークンエコノミー内には合計4つの主体が存在する。一方、プラットフォームにコンテンツを供給する主体である「コンテンツプロバイダ」、二つ、ハードウェアのコンピューティングパワーをプラットフォームに提供する主体である「サービスプロバイダ」、三、サービスプロバイダのネットワークにステーキングすることにより間接的にプラットフォームサービス提供に参加する主体である「サービス助力者」、
最後に、トークンを使ってプラットフォームとコンテンツを利用する「ユーザーでありキュレーター」だ。これらは、それぞれ自発的に保有している資源を提供し、それに応じて報酬を受け取るか、または資源の使用に対する手数料を支払う公平なシステム内に存在する。

%title插图%num

%title插图%num

コンテンツプロバイダ
コンテンツプロバイダは、KOKプラットフォームにコンテンツを提供する役割を果たす。著作権と使用権を正当に保有しているコンテンツ生産者は誰でもサプライヤーになることができる。
提供者が提供したコンテンツをユーザーが消費する場合、それに応じた報酬を受け取り、報酬の一部はプラットフォームに手数料として支給することになる。この手数料は、プラットフォームがプロバイダにストレージスペースとユーザーに関するデータを提供されることに対する対価であり、
コンテンツが占めるトラフィックや決済率などによって異なって策定される。

%title插图%num

サービスプロバイダ
サービスプロバイダとサービス助手は、プラットフォームに自分が持っているリソースを提供し、報酬を受ける主体という点は同じですが、どのリソースを提供するかによって分類されます。
サービスプロバイダは、プラットフォームにハードウェアのコンピューティングパワーとリソースを提供し、手数料を受け取る主体です。サービスプロバイダが提供するコンピューティングパワーのサイズによって料金が異なります。コンテンツプロバイダもサービスプロバイダの役割を果たすことができ、この場合、手数料を減らすことができる。
しかし、この役割を果たすためには、専門的な知識と技術が必要で、多くの時間を費やさなければなりません。より気軽に参加できるもう一つの形態の主体がサービス助力者である。

%title插图%num

サービス助手
プロバイダのネットワークにトークンをステークすることによって間接的にプラットフォームサービスの提供に参加する主体である。誰でもネットワークに加入してトークンを取得して預けるだけでネットワークに寄与し、それに応じた報酬を受けることができる。

%title插图%num

ユーザー+キュレーター
トークンを使用してプラットフォームとコンテンツを利用し、NFTを購入するなどの活動をする。同時に、ユーザーはコンテンツに対するレビューや推薦、共有などの活動をしたり、個人の活動情報をプラットフォームに提供することでキュレーションで参加することができる。もちろんキュレーションに参加したユーザーはそれにふさわしい報酬を受けるが、キュレーションを継続して高い信頼度を獲得すればより高い報酬を得ることになる。
ユーザーのキュレーション活動を通じて得られた情報は、コンテンツを公開して推薦するアルゴリズムに活用され、プラットフォームをさらに成長させる。ユーザーのキュレーション参加とそれに伴う報酬は、これまでプラットフォームが不当にユーザーの情報を獲得してきた問題を解消し、真の「透明な報酬」という課題を達成する。

3.3 KOKトークンの発行量
KOKは、流動性供給のために1日に1回、新しいトークンを発行し、サービスプロバイダーとサービス助手に彼らがステーキングプール全体で保持しているだけの割合で新しいトークンを支払う。エコシステムの活性化のために発行されたいくつかのトークンは、NFTの発行者と購入者の両方に報酬として支払われます。支払い率は、全体のステークパイと取引需要、市場流通量などによって自動的に計算され、トークンの価値安定化のために常に一定数に全体流通量が収束できるように調整される。

3.4 KOK NFT
NFTとは、代替不可能トークン(Non-Fungible Token)で、ブロックチェーン技術に基づいて所有権や取引履歴など固有の値を付与して保証するデジタル資産を意味する。
KOKのNFTは誰でも発行可能で、オンオフラインが連携して実物化が可能な多様な
形態のコンテンツである。
•ゲームアイテム、キャラクター:
ゲームアイテムのNFT化を通じて、ユーザーは獲得したゲームアイテムに対する所有権を認められ、それを自由に取引することができる。
•コンテンツ著作権:
映画、音楽、画像など各種コンテンツの著作権をNFT化して著作権取引を活性化し、著作権所有による収益配分も自動的に透明になるようになる。
•派生アセット:
コンテンツを消費するための新しい方法であり、コンテンツの拡散に不可欠なルートとなったミーム(Meme)のようなコンテンツのNFT化により、消費者がコンテンツの拡散に寄与したことに対する報酬を直接得ることができる。

%title插图%num

•チケットとグッズ:
映画、パフォーマンスなどのチケットをNFT化し、ブロックチェーン上で予約可能なシステムを構築することで販売代理店を防ぐ。
これは同時に人気のあるチケットにプレミアムをつけ、リセラーが持っていた超過収益がコンテンツ制作者に戻ることができるようにする。また、キャラクターグッズなどの限定版グッズの所有権をNFT化して販売することもできる。

3.5分散型ガバナンス
プラットフォームの運営には、コンテンツ公開、投資、手数料、キュレーター/クリエイター報酬など、多くの意思決定が必要である。また、不適切なコンテンツや著作権侵害などの不正行為の監視と管理も必要な部分である。
既存のプラットフォームはプラットフォームだけで不適切なコンテンツを判断するため、プラットフォームによって市場が歪む傾向がある。しかし、DAOで運営されているKOKプラットフォームでは、トークンをステークするサービス助手の投票によってこの管理と決定が行われます。この過程は生態系の誰でも参加することができ、サポーターズが下した決定はすぐに実施される。
特に、投票結果発表後、利用者が不適切と判断したコンテンツの核心指標を分析及び評価し、プラットフォーム乱用を遮断するために失敗した意思決定をしたユーザの投票重みを下げて投票精度を高める。

%title插图%num

3.6 コンテンツラインナップ
KOKは韓流トレンドに合わせた多様なコンテンツをサービスしている。300本以上の人気映画、テレビ番組、ウェブトゥーン、ゲームなどを鑑賞することができ、継続的にコンテンツの量と質を高めている。

%title插图%num

3.7 KOKトークンの発行量

%title插图%num

•発行量:50億個
•Token Allocation

4.マイルストーン
2021年に発売される予定のメタバスゲーム「メタビレッジ」を皮切りに、2023年には脱中央化されたプラットフォームを発売することを目指す。

2021. 4Q – MetaVilleage オープン
2022. 1Q – NFT マーケットプレイスオープン
2023. 1Q – SDK リリース
2023. 2Q – D-Platform オープン

5. メンバー紹介
アドバイザー

%title插图%num

Dr. Thomas Frey
アメリカ・コロラド・ダビンジー研究所所長 Googleが選定したこの時代最高の未来学者 2021年~

%title插图%num

Jill Carrigan
メディアマーケティングカンパニー Ingle Dodd Media Coo 連鎖創業者、ブロックチェーン教育者、講師ミディアムのKOKアドバイザーに招聘

%title插图%num

David Thaw
ピッツバーグ大学副教授バークレーカリフォルニア大学JD。博士 ( / コンピューティング情報) イェール大学高校情報社会研究院 2021年~ミディアムの技術ゴムに招聘

6. パートナー

%title插图%num%title插图%num

法的苦情

KOKコインは証券または株式の法的性格を持っていません。したがって、KOKコインは配当および利益に対するいかなる権利も付与しません。KOKコインの販売が完了すると払い戻しはできません。
KOKコインは株式の性格を持っていないため、KOKコインを保有していることがKOK財団会議に出席する権利を保障するものではない。KOKコインは、ブロックチェーンプラットフォーム外での特定の権利または価値を保証しません。そのため、投機や投資目的でKOKコインを使用することはできません。

このホワイトペーパーは法的拘束力がなく、いかなる契約関係も構成しません。
このホワイトペーパーの内容の正確な情報を提供するよう努めますが、公開されている情報は変更される可能性があり、その正確性と完全性についていかなる責任も負いません。投資家は自ら関連情報及び規制に関して精密調査を行いプロジェクト投資決定を行い、管轄国の関連法について投資家本人が熟知していなければならない。

KOKコインの取得と保管にはさまざまなリスクが含まれる可能性があります。このリスクには、KOK財団がブロックチェーンを立ち上げ、その技術を向上させることができない、または上記のサービスを提供しないことも含まれます。したがって、KOKコインを取得する前に、すべてのユーザーおよび投資家は、KOKコインの取得に伴うリスクと価格、特典などに注意深く考えてください。必要に応じて、これに関連する専門家の意見を求めるよう求める。これらのリスクと条件に記載されている別のリスクを理解していないか受け入れることができない購入者は、KOKコインを購入しないことをお勧めします。

KOK財団(または会社)によって作成されたホワイトペーパーは、KOKコイン(またはトークン)の潜在的な購入者に提案されたコインローンチに関連する情報の伝達を目的としています。ホワイトペーパーの情報は完全ではなく、契約関係のいかなる要素も暗示しません。

このホワイトペーパーの完全な目的は、合理的な情報を潜在保有者に提供することです。本ホワイトペーパーのいかなる内容も提案書または投資勧誘の形態をとらず、特定の管轄権内の証券を買うための提案またはこれに関するいかなる形態の請託も含まない。また、このホワイトペーパーのいかなる内容も広告またはマーケティング出版物を構成せず、管轄権内に属する有価証券を提供または購入することとは何の関係もない。

このホワイトペーパーは、KOKプロジェクト(技術ソリューション)の説明のみを目的としており、いかなる意見や約束も含まず、このプロジェクトの実現可能性と妥当性と競争力の点で、私たちの最終目標があなたの期待を満たすことになるでしょう。保証しません。KOKコイン購入者は、本ホワイトペーパーおよび法的通知について十分に理解し、購入者住宅の法律、特にお金の洗濯、テロ防止などの関連法に従うことを約束し、暗号通貨およびブロックチェーン技術の十分な経験と理解していることに同意しなければならない。


KOK-PLAYに参加する – KOK-PLAY

KOK-PLAYの未来はあなたが作っていきます。

%title插图%num

KOK-PLAYをいつも念頭に置いて情報を探しておられた方なら、
躊躇しないでブロガーと相談してみてください。

KOK-PLAY 事業を正確に伝えるパートナーを探す必要があります。
実用的で効果的で迅速な情報を提供するパートナーを探す必要があります。
効果的に最適なプランを提供できるパートナーを探す必要があります。

誰もが KOK-PLAYを始めても成功しません。
しかし、明らかなことは、努力したことに対する対価は必ず従います。
初めにどんなノウハウを持ってどれくらいビジネスに集中するかが、数ヶ月後の成果を広げることができます。

%title插图%num

KOK-PLAYに参加する – KOK-PLAY

招待コードなしで登録できません。
下記の招待コードを選択してください。¢
KOK-PLAY会員 登録
。 

%title插图%num

上記の画像をクリックするか、QRコードをスキャンしてサインアップする

*KOK (APP) – ダウンロード
➥˘ クリックしてダウンロード
https://apps.kok-play.xyz


%title插图%num

上記のQRコードをスキャンしてサインアップする

*KOK (APP) – ダウンロード
➥˘ クリックしてダウンロード

https://apps.kok-play.xyz