K Stadium Global Business [Translation]

Hits: 222

%title插图%num

TitleHướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng KOK - Được Tổ Chức Hoàn Chỉnh Từ Cài Đặt Đến Khai Thác2022-05-09 12:37
CategoryTiếng Việt-베트남어
Name Level 10

% title 插图% num

Nền tảng KOK Tầm nhìn và tương lai
1. Nền tảng KOK của Medium Mô tả kinh doanh
2. Sách trắng về nền tảng KOK
3. Cách tham gia vào nền tảng KOK

Hướng dẫn sử dụng nền tảng KOK - Sắp xếp hoàn chỉnh từ cài đặt đến khai thác
1. Cài đặt nền tảng KOK

- Android (Android)
2. Cài đặt nền tảng KOK
- iPhone (ios)
3. Đăng ký thành viên nền tảng
KOK 4. Ví nền tảng KOK
- Gửi tiền
5. Ví nền tảng KOK
- Chuyển tiền
6. Khai thác nền tảng KOK 


Cài đặt nền tảng KOK - Android

% title 插图% num

Cài đặt nền tảng KOK - Android: Cài đặt Google Play 

1. Sau khi khởi chạy Google Play, hãy tìm kiếm “Medium Cock Play”, “KOK Platform” 

2. Nhấp vào nút “Cài đặt” để cài đặt Ứng dụng nền tảng KOK 

% title 插图% num

3. Nhấp vào nút “Mở” để chạy Ứng dụng nền tảng KOK 
% title 插图% num

4. Hoàn thành cài đặt Ứng dụng nền tảng KOK 

Cài đặt nền tảng KOK - Android 
% title 插图% num

1. Nhấp vào liên kết nhận được từ người giới thiệu qua KakaoTalk hoặc tin nhắn văn bản.
(Khi cài đặt, một cửa sổ bật lên có thể xuất hiện với
'Ứng dụng từ các nguồn không xác định. Vui lòng kiểm tra xem nút dành cho Ứng dụng từ các nguồn không xác định có được bật trong' Cài đặt trên điện thoại của bạn ') 

2. Kiểm tra xem nền tảng KOK đã được cài đặt bình thường chưa
, nhấp vào biểu tượng trên màn hình điện thoại di động và nhấp vào Mở, sau đó cửa sổ OS xuất hiện. 

3. Nhấp vào “Android”. 

* Đối với Android và iPhone, bạn cũng có thể tải xuống nền tảng KOK thông qua trang web.

% title 插图% num
% title 插图% num

Cài đặt nền tảng KOK - Android 

Khi cài đặt, một cửa sổ bật lên có thể xuất hiện dưới dạng 'Ứng dụng từ các nguồn không xác định'.

Kiểm tra để đảm bảo rằng nút dành cho ứng dụng từ các nguồn không xác định đã được bật trong 'Cài đặt điện thoại của tôi'.

% title 插图% num


* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Nền tảng KOK。

Bạn không thể tham gia nếu không có mã mời
. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.
Mã mời:  TOPWRZMK
˘ Đăng ký thành viên nền tảng KOK。 (Liên kết chèn mã mời)
https: // api. kok-play .xyz / web / users / register? lang = en & ref = TOPWRZMK
* KOK (APP) - Tải xuống
➥˘ Nhấp để tải xuống
https: // apps. kok-play.xyz _


Cài đặt Nền tảng KOK - iPhone (iOS)

% title 插图% num

Cài đặt Nền tảng KOK - iPhone (iOS) 

1. Nhấp vào liên kết nhận được từ người giới thiệu qua KakaoTalk hoặc tin nhắn văn bản.

% title 插图% num

2. Khi cài đặt, một cửa sổ bật lên có thể xuất hiện dưới dạng 'Ứng dụng từ các nguồn không xác định'.

Chạm để khởi chạy cài đặt, thiết bị chạm vào iOS.

% title 插图% num

Cài đặt Nền tảng KOK - iPhone (iOS) 

Nếu bạn đã tải xuống iPhone của mình và không thể cài đặt nó:
Khi cài đặt trên iPhone, bạn có thể nhận được cảnh báo rằng bạn là nhà phát triển công ty không đáng tin cậy. 

1. Khi cài đặt trên iPhone, có thể có cảnh báo rằng đó là một nhà phát triển doanh nghiệp không đáng tin cậy.

% title 插图% num
2. Chạm vào màn hình iPhone> Cài đặt> Chung> Quản lý thiết bị theo thứ tự. 

% title 插图% num

3. Bạn có thể thấy rằng tiêu đề đã được tạo như một ứng dụng công ty trong quản lý thiết bị.

% title 插图% num
4. Chạm vào tiêu đề trên màn hình và khi cửa sổ bật lên xuất hiện, chạm vào 'Tin cậy'.
 


* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Nền tảng KOK。

Bạn không thể tham gia nếu không có mã mời
. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.
Mã mời:  TOPWRZMK
˘ Đăng ký thành viên nền tảng KOK。 (Liên kết chèn mã mời)
https: // api. kok-play .xyz / web / users / register? lang = en & ref = TOPWRZMK
* KOK (APP) - Tải xuống
➥˘ Nhấp để tải xuống
https: // apps. kok-play.xyz _


Tham gia nền tảng KOK

% title 插图% num
1. Sau khi khởi chạy nền tảng KOK, hãy nhấp vào nút Đăng ký thành viên.  

% title 插图% num

2. Chọn quốc gia của bạn (mã quốc gia). 

3. Nhập số điện thoại di động của bạn. 

4. Nhấp vào “Xác thực”. 

5. Khi cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy nhấp vào ok. 

6. Nhập số SMS gồm 6 chữ số mà bạn nhận được. 

7. Nhấp vào nút "Tiếp theo". 

% title 插图% num

8. Nhập thông tin chi tiết trong từng mục và đồng ý với các điều khoản và điều kiện. 

☞ Mật khẩu: ít nhất 8 ký tự chữ và số + ký tự đặc biệt 

9. Nhấp vào nút “Tiếp theo” để hoàn tất việc đăng ký thành viên. 


* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Nền tảng KOK。

Bạn không thể tham gia nếu không có mã mời
. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.
Mã mời:  TOPWRZMK
˘ Đăng ký thành viên nền tảng KOK。 (Liên kết chèn mã mời)
https: // api. kok-play .xyz / web / users / register? lang = en & ref = TOPWRZMK
* KOK (APP) - Tải xuống
➥˘ Nhấp để tải xuống
https: // apps. kok-play.xyz _


Ví nền tảng KOK - Gửi tiền 

% title 插图% num
1. Nhấp vào biểu tượng ví ở góc trên bên phải.  

% title 插图% num

2. Hiển thị các tài sản hiện đang nắm giữ. 

3. Chọn đồng xu để gửi tiền. 

% title 插图% num

4. Hiển thị số xu hiện được giữ 

5. Hiển thị chi tiết giao dịch. 

6. Nhấp vào nút "Nhận". 

% title 插图% num

7. Địa chỉ nơi bạn có thể nhận tiền gửi và mã QR được hiển thị. 

8. Quét mã QR từ sàn giao dịch hoặc ví bên ngoài của bạn hoặc dán địa chỉ đã sao chép và gửi. 


* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Nền tảng KOK。

Bạn không thể tham gia nếu không có mã mời
. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.
Mã mời:  TOPWRZMK
˘ Đăng ký thành viên nền tảng KOK。 (Liên kết chèn mã mời)
https: // api. kok-play .xyz / web / users / register? lang = vi & ref = TOPWRZMK
* KOK (APP) - Tải xuống
➥˘ Nhấp để tải xuống
https://apps.kok-play.xyz


Ví nền tảng KOK - Chuyển tiền

% title 插图% num
1. Chọn đồng bạn muốn chuyển.  

% title 插图% num

2. Hiển thị số lượng xu hiện đang nắm giữ. 

3. Hiển thị lịch sử giao dịch. 

4. Nhấp vào nút "Gửi". 

% title 插图% num

5. Nhập địa chỉ chuyển tiền hoặc quét mã QR. 

6. Nhấp vào nút "Tiếp theo". 

% title 插图% num

7. Đảm bảo rằng địa chỉ là chính xác. 

8. Kiểm tra tình trạng tài sản và các khoản phí. 

9. Sau khi nhấp vào, hãy nhập chính xác số tiền chuyển. 

10. Nhấp vào nút “Tiếp theo”. 

% title 插图% num

11. Sau khi nhập số điện thoại di động của bạn, hãy nhấp vào nút "Xác minh". 

12. Nhập số SMS gồm 6 chữ số bạn nhận được và nhấp vào nút “Hoàn tất xác minh”. 

13. Nhập mật khẩu giao dịch. 

14. Nhấp vào nút "Tiếp theo". 


* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Nền tảng KOK。

Bạn không thể tham gia nếu không có mã mời
. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.
Mã lời mời:  TOPWRZMK
˘ Đăng ký thành viên nền tảng KOK。 (Liên kết chèn mã lời mời)
https://api.kok-play.xyz/web/users/regist?lang=ko&ref=TOPWRZMK
* KOK (APP) - Tải xuống
➥˘ Nhấp vào Tải xuống
https://apps.kok-play.xyz


Khai thác nền tảng KOK

% title 插图% num
1. Nhấp vào biểu tượng Trang của tôi ở góc trên bên phải.  

% title 插图% num
2. Nhấp vào mục "Khai thác".  

% title 插图% num

3. Hiển thị trạng thái khai thác. 

4. Hiển thị số tiền khai thác được tích lũy. 

5. Hiển thị các thông tin khác như số dặm. 

6. Nhấp vào nút “Khai thác”. 

% title 插图% num

7. Nhấp và nhập đúng số lượng cần khai thác. 

8. Nhấp vào nút “Khai thác”. 


* ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Nền tảng KOK。

Bạn không thể tham gia nếu không có mã mời
. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.
Mã lời mời:  TOPWRZMK
˘ Đăng ký thành viên nền tảng KOK。 (Liên kết chèn mã lời mời)
https://api.kok-play.xyz/web/users/regist?lang=ko&ref=TOPWRZMK
* KOK (APP) - Tải xuống
➥˘ Nhấp vào Tải xuống
https://apps.kok-play.xyz

#Hướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng KOK - Được Tổ Chức Hoàn Chỉnh Từ Cài Đặt Đến Khai Thác

K Stadium Global Business [Translation] 

 English-영어,Español-스페인어,Italiano-이탈리아어,Deutsch-독일어,Português-포르투갈어,Polski-폴란드어,Čeština-체코어,Français-프랑스어,русский-러시아어,Malay-말레이어,Bahasa Indonesia-인도네시아어,Filipino-타갈로그어,日本語-일본어,中文(简体)-중국어(간체),हिन्दी-힌디어,বাংলা-벵골어,العربية-아랍어그럼 *KOK 사업을 어떻게 참여하여 진행하는가?

1.KOK-플렛폼 무료회원 가입하기

아래 준비한 초대코드를 선택하세요.
후원인코드추천인코드똑같이 입력하세요.

(“클릭” 초대코드)
초대코드 : 
TOPWRZMK 
또는 “아래참조”  초대코드 삽입 링크

https://api.kok-play.xyz/web/users/regist?lang=ko&ref=TOPWRZMK

2. KOK 플렛폼  APP 다운로드 설치하기
구글플레이에서 다운로드 설치
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kok_wallet

kok 사이트에서 다운로드 파일 설치
https://apps.kok-play.xyz/

3. 로그인 & kok 플렛폼 참여하기

회원가입할때 입력한 본인 휴대폰번호 및 비밀번호 입력후 로그인 합니다.


KOK 매뉴얼 – “입금부터 채굴까지 완벽정리” 참조

1. KOK PLAY 지갑 – 입금

2. KOK PLAY 지갑 – 송금

3. KOK PLAY 채굴하기


KOK 사업을 평소 염두해두고 정보를 찾아보고 계셨던 분이라면, 주저하지 마시고 상담해보시기 바랍니다.

아래 메신져로 추가 후 어떻게 진행해야 할지 문의 하세요~~

웨이신 : kokplay888

QQ : 1468269396

메일상담 kokplay@kakao.com

카톡아이디 : k18615978493

KOK 사업을 정확하게 전달해 줄 파트너를 찾으셔야 합니다.

실질적이고 효과적이고 빠르게 정보를 제공해 줄 파트너를 찾아야 합니다.

효과적으로 최적의 플랜을 제공할 수 있는 파트너를 찾아야 합니다.

누구나 KOK 사업을 시작한다고 하여 성공하지는 않습니다.

하지만, 분명한 것은 노력한 것에 대한 대가는 반드시 따라옵니다.

시작 초기에 어떤 노하우를 가지고 얼마나 사업에 집중하냐가 몇개월 뒤의 성과를 판가름 낼 수 있습니다.

오늘도 행복하고 의미있는 하루 되시기 바랍니다.....

K스타디움 글로벌 비즈니스로 미래를 꿈꾸는 글로벌 프론디어 화 함께 하세요.